• Mathias De Clercq

    Eerste schepen en Vlaams Parlementslid

›› Home ›› Over-Mathias ›› Opinie

Opinie

Eind vorig jaar schreef de Neue Zürcher Zeitung dat 2016 de ‘Triumph des Populismus’ was. Het jaar van de Brexit, van president Trump, van bijna-president Höfer, van zorgbarende ontwikkelingen in Polen en Hongarije. De existentiële crisis waarvoor Europees Commissievoorzitter in zijn jongste State of the Union waarschuwde, zou helemaal een feit worden als Nederland, Frankrijk en Duitsland in 2017 de volgende landen vormen die overstag zouden gaan voor het populisme. De voorspelde Nederlandse dijkbreuk bleef echter uit. Minister-president Rutte hield stand en bewees daarmee dat zijn kwaliteiten als regeringsleider worden geapprecieerd. Optimistische, pro-Europese partijen als D66 en Groenlinks wonnen afgetekend. Wilders won ook, al bleef hij ver van de landslide zoals lang werd voorspeld.   Lees meer...

 


Binnenkort vertrek ik als Schepen van de stad Gent met een economische delegatie naar de Amerikaanse Oostkust. Dat zal enigszins met een wrang gevoel zijn. ‘The land of the free’ lijkt met de beslissingen van haar nieuwe president elke dag wat minder vrij. Van het aan banden leggen van vrijhandelsakkoorden, het negeren van de klimaatopwarming, de depreciatie voor internationale samenwerkingsverbanden en het optrekken van een grensmuur, tot het bannen van mensen op basis van hun nationaliteit en geloof. De lijst is indrukwekkend en dikt aan. Lees meer...

 


Stel u voor dat op de door uw woonplaats passerende bus in grote letters zou verwezen worden naar de (fictieve) website Godbestaatniet.be. Zou u het wenselijk achten vanuit maatschappelijk oogpunt dat De Lijn als publieke vervoersmaatschappij een levensbeschouwelijke boodschap verspreidt? Waarschijnlijk niet. Ten minste als u voorstander bent van een overheid die neutraliteit en de scheiding van kerk en staat hoog in het vaandel draagt, zoals ikzelf en vele van onze landgenoten. Toch siert momenteel de levensbeschouwelijk-filosofisch niet zo onschuldige campagne “Ik ben zwanger. Wat nu?” de trams van De Lijn. Dat roept vragen op. Zeker over een bijzonder delicaat thema als ongeplande zwangerschap. Lees meer...

 


Federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) is het moe: welke maatregelen de overheid ook neemt om de verkeersveiligheid te verhogen, het aantal verkeersdoden in ons land blijft veel te hoog. Daarom vraagt ze nu aan de burgers om zelf met voorstellen af te komen en zo het beleid mee te sturen. Lees meer...

 


Bart De Wever trekt het nut van een federaal staatssecretaris voor Buitenlandse Handel in twijfel. Vanuit New York klonk het: “wat doet die man heelder dagen?” Nochtans zou hij moeten blij zijn met elke inspanning die wordt gedaan om de Belgische – en dus ook de Vlaamse – economie te versterken. Of de persoon in functie dat nu doet onder Belgische of Vlaamse vlag is van minder belang dan het resultaat. Toch geeft het aanleiding tot discussie. Dat mochten we enkele weken geleden meemaken met de missie naar Japan. Feit is dat federale excellenties in bepaalde gevallen buitenlandse deuren sneller deuren openkrijgen. Dat geldt ook voor prinselijke missies. Lees meer...

 


Het is deze week exact 70 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. Het is een goede zaak dat deze gebeurtenis herdacht wordt net zoals we het voorbije jaar het begin van de Eerste Wereldoorlog terecht onder de aandacht hebben gebracht. Deze vreselijke oorlogen moeten immers in ons collectief geheugen blijven zodat we niet opnieuw in dezelfde fouten hervallen. Lees meer...

 


Mathias De Clercq en Jo De Ro pleiten ervoor om de Holocaust op te nemen in de eindtermen van het onderwijs en de lessen geschiedenis in TSO en BSO uit te breiden. 'Als de laatste getuigen verdwenen zijn zal de herinnering van dit dieptepunt uit de menselijke geschiedenis op eigen kracht moeten gebeuren.' Lees meer...

 


Vlaanderen moet de ambitie hebben om als eerste Europese regio een evenwichtig wetgevend kader te hebben voor de zelfrijdende auto, als magneet voor de auto-industrie van de toekomst. Ook voor drones kunnen we nog de eerste zijn met een aangepast juridisch kader, en zo een cluster van industriële activiteit rond luchtvaart naar hier te halen. Onze volgende bloeiperiode zal er komen als we durven open staan voor innovatie. Lees meer...

 


Wat we zelf doen, regelen we vaak overdreven veel, schrijft Mathias De Clercq (Open VLD) over de Vlaamse regering. 'De regulitis is een Vlaamse ziekte geworden, waar burgers, ondernemingen, verenigingen en lokale besturen dagdagelijks onder lijden.' Lees meer...

 


The duty of the opposition is to oppose, luidt een bekend citaat. Het tegendeel zult u mij niet horen beweren. Maar de opiniebijdrage van kamerlid Zuhal Demir over het eenheidsstatuut ( DS 8 juli) toont aan dat de N-VA niet meer weet van welk hout pijlen te maken. Na een reeks opmerkingen in de marge wijdt Demir pas helemaal aan het einde één paragraafje aan de inhoud van het akkoord. Zonder argumenten aan te ­dragen, gebruikt ze woorden als 'lapwerk' en 'een gemiste kans'. Ze slaat de bal helemaal mis. Het akkoord dat dit weekend werd bereikt, luidt een historische hervorming in. Na meer dan 25 jaar is eindelijk een oplossing bereikt over het eenheidsstatuut. Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   6     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.