• Mathias De Clercq

    Eerste schepen en Vlaams Parlementslid

›› Home ›› Nieuws

De Lijn plant volledige vernieuwing traject tram 1 in 2022

10 januari 2018

De Lijn plant in 2022 een definitieve gevel-tot-gevelvernieuwing van de tramsporen op het traject van de drukke tramlijn 1. In afwachting daarvan zullen vanaf 2018 in verschillende fases herstellingen worden uitgevoerd op de as. Dat blijkt na een vraag van Vlaams Parlementslid Mathias De Clercq aan minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Na de abrupte gedeeltelijke sluiting van het traject van tramlijn 4 diende Vlaams Parlementslid Mathias De Clercq enkele schriftelijke vragen in aan bevoegd minister Weyts. In één van die vragen polste hij specifiek naar de vooruitzichten voor het traject van tramlijn 1 omdat meerdere experts erop wijzen dat ook daar in de komende jaren werken zullen nodig zijn.

In het antwoord van de minister wordt bevestigd dat de tramsporen effectief onderhoudswerken behoeven. Eveneens blijkt dat op de as van tramlijn 1 (tussen Nederkouter en Veldstraat) De Lijn vanaf 2018 in verschillende fases herstellingen zal uitvoeren in functie van het overbruggen van de periode tot de definitieve gevel-tot-gevelvernieuwing die in samenwerking met externe partners (Farys, Stad Gent, …) waarschijnlijk pas in 2022 zal plaatsgrijpen.

Daarnaast blijkt uit het antwoord van Weyts ook dat De Lijn voor het eerst een volledige inventarisatie opmaakte van de staat van alle tramsporen in Vlaanderen. Op basis daarvan zal men in de komende jaren onderhoudswerken uitvoeren.

Mathias De Clercq: “Het abrupte ‘van de ene dag op de andere’ afsluiten van de tramlijn naar Moscou is gewoonweg niet voor herhaling vatbaar. Dit mag niet meer voorvallen in Gent. Het is belangrijk dat werken duidelijk in overleg met alle relevante actoren gepland zijn, dat De Lijn tijdig middelen hiervoor vrijmaakt en de hinder tot een absoluut minimum wordt beperkt. Het is goed dat er een concreet perspectief bestaat voor deze as. Het zal er nu echter op aankomen dit op een verstandige manier tot uitvoering te brengen met zo weinig mogelijk last voor de gebruikers van het openbaar vervoer.”

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.