• Mathias De Clercq

    Eerste schepen en Vlaams Parlementslid

›› Home ›› Nieuws

Mogelijk al binnen twee jaar 18 miljoen extra voor realisatie passagiersvervoer in North Sea Port

14 december 2017

Vandaag keurde de federale regering het samenwerkingsakkoord goed betreffende de financiering van strategische spoorweginfrastructuren. Het akkoord formaliseert de al bekende 11 miljoen voor de realisatie van passagiersvervoer op goederenlijn 204. Daarnaast legde de ministerraad vast dat mogelijk al binnen twee jaar 18 miljoen euro daarbovenop kan worden toegekend aan de ombouw van de Gentse goederenlijn. “Dit maakt eindelijk de weg vrij voor een betere bereikbaarheid van het Gents havengebied via openbaar vervoer,” zeggen Gents Havenschepen en Vlaams Parlementslid Mathias De Clercq en vicepremier Alexander De Croo.

Het Gentse havengebied is vandaag bijzonder slecht ontsloten via openbaar vervoer. Werknemers zijn veelal aangewezen op de auto of de fiets om op het werk te geraken. Nochtans ligt er met Spoorlijn 204 een goederenlijn dwars door de haven, die mits aanpassingen kan aangewend worden voor personenvervoer. Studies tonen aan dat de spoorlijn dagelijks duizenden wagens van de weg zou kunnen halen. De openstelling voor passagiersvervoer kadert ook binnen de versterking van de spoorverbindingen in het grensoverschrijdende havengebied Gent-Terneuzen die momenteel wordt onderzocht.

Cofinanciering

De omvorming van de spoorlijn werd al enkele jaren geleden opgenomen op de lijst met Vlaamse spoorprioriteiten. In het nieuwe investeringsplan voor de spoorwegen wordt er nu 11 miljoen euro voorzien voor studies en de eerste werken om de omvorming mogelijk te maken. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van wissels, overwegen en seinsystemen. Tien miljoen van het voorziene budget wordt gecofinancierd door de Vlaamse regering, iets waar Mathias De Clercq als Vlaams parlementslid erg tevreden over is. De federale regering staat in voor één miljoen studiekosten. De totaalprijs voor de realisatie van het project wordt op 65 miljoen geschat.

Extra 18 miljoen

Mogelijk mag de realisatie van de passagiersverbinding al binnen een tweetal jaar rekenen op 18 miljoen extra. Voor de elektrificatie van lijn 19 Mol-Hamont werd immers het volledige budget van 47,5 miljoen gebudgetteerd, terwijl Europa al liet verstaan dat het 18 miljoen subsidie zal toekennen aan het project indien het voor 2020 kan worden gefinaliseerd. Volgens insiders is dit een zeer realistische piste. De federale regering besliste vandaag dat de 18 miljoen die dan vrijkomt integraal gaat naar het klaarmaken van spoorlijn 204 voor personenvervoer. In totaal zou er dan al 29 miljoen voorzien worden voor spoorlijn 204.

“Belangrijke stappen”

Mathias De Clercq: “Al jaren pleit ik voor de omvorming van Spoorlijn 204 naar een lijn voor personenvervoer. Dat is goed voor de werkgelegenheid, de leefbaarheid én de mobiliteit in de ruime Gentse regio. Hiermee zorgen we ervoor dat er eindelijk kwaliteitsvol openbaar vervoer zal zijn naar North Sea Port, de motor van de Oost-Vlaamse en  Zeeuwse economie, goed voor 97.000 directe en indirecte jobs.”

Door de krachten te bundelen, samen met heel wat collega-parlementairen, onze gouverneur en onze Nederlandse collega’s, zijn we erin geslaagd dit breed gedragen dossier op de agenda te zetten en vooruitgang te boeken. Vandaag kunnen we voor het eerst zeggen dat er met deze vastgelegde budgettering duidelijke perspectieven zijn voor passagiersvervoer via het spoor in de North Sea Port.”

“Bovendien is het heuglijk nieuws dat er mogelijk reeds binnen twee jaar 18 miljoen wordt toegevoegd aan de uitvoeringsbudgetten. Op die manier zullen de werken vlot kunnen opschieten. Ondertussen wordt ook verder naar Europese steun gezocht voor het doortrekken van de lijn naar Terneuzen. Ook daarvoor engageerde de federale regering zich vandaag uitdrukkelijk. Bedoeling is dan ook op termijn een kwaliteitsvolle, regelmatige spoorverbinding met Terneuzen te realiseren. De realisatie van een passagiersverbinding tussen Gent-Dampoort en Arcelor Mittal is daarin een belangrijke eerste stap, stelt de Gentenaar.

Vicepremier Alexander De Croo treedt hem bij: “Dit is een belangrijk en breed gedragen Oost-Vlaams project. Op termijn moet  het mogelijk zijn om vanuit de hele provincie met de trein te gaan werken in de Gentse kanaalzone, de economische pool bij uitstek van onze regio. Het is daarom goed dat dit samenwerkingsakkoord een belangrijke stap vooruit zet om dit project met een grote maatschappelijke en economisch impact sneller te laten vooruitgaan.” 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.