• Mathias De Clercq

    Eerste schepen en Vlaams Parlementslid

›› Home ›› Nieuws

Open brief aan de Gentse ondernemers: The best is yet to come

23 november 2017

Mathias schreef een open brief naar aanleiding van de brief die VOKA Oost-Vlaanderen deze week heeft gepubliceerd.

Geachte Gentse ondernemers,
Beste VOKA Oost-Vlaanderen,
 

Dank voor jullie dagelijkse inzet en maatschappelijke meerwaardecreatie. Deze is van onschatbaar belang voor onze stad en de Gentenaars. Zo creëerden jullie de afgelopen 10 jaar 25.000 nieuwe jobs in onze fiere stad. Zo verwelkomen jullie per jaar gemiddeld netto 540 nieuwe ondernemingen, goed voor meer dan 5.000 nieuwe ondernemingen die het zonlicht zagen in onze innovatieve stad de voorbije 10 jaar. Deze indrukwekkende jobcreatie en deze sterke netto aangroei van ondernemingen overtreffen met verve het Vlaamse gemiddelde. Gent presteerde op deze vlakken beduidend beter dan Vlaanderen.

Ondernemerschap is van cruciaal belang, als motor van welvaart. Voor de uitbouw van een warme en solidaire stad. In 2016 heeft onze stad nooit zoveel nieuwe starters gekend. Het ziet ernaar uit dat we in 2017 nog meer starters zullen tellen dan in dat recordjaar. Ook onze haven scheert hoge toppen. Op dit moment werden in onze haven al meer goederen behandeld dan in heel het recordjaar 2016.

De geplande havenfusie, een historisch moment, en de nieuwe sluis in Terneuzen, eveneens historisch, zullen nog meer jobs en welvaart genereren. De fusie met Zeeland Seaports katapulteert ons in de top 3 van Europese havens wat toegevoegde waarde betreft en top 10 inzake tonnage. Dat is Champion’s League niveau. Dat is waar ons aller Gent in thuis hoort. De nieuwe sluis in Terneuzen zal één van de grootste sluizen ter wereld zijn. Dit is een cruciale investering voor de huidige en toekomstige generaties Gentenaars.

De diversiteit in onze Gentse economie is een troef, en moeten we verder stimuleren. Speerpuntsectoren als biotechnologie, health tech, clean tech en ICT moeten we verder omarmen, faciliteren, en alle kansen geven zich verder te ontplooien en te excelleren. Gent bruist van de start-ups en de scale-ups, van de nieuwe economie. Ook de maakeconomie en creatieve economie verdienen alle ruimte in onze meerlagige stad.

We hebben wereldvermaarde onderzoekscentra, topkennisinstellingen, een geëngageerd middenveld, getalenteerde jonge mensen. Laat ons deze unieke Gentse mix verder koesteren en nog meer valoriseren. Laat ons de handen verder in mekaar slaan. Om ondernemerschap echt en duurzaam in te bedden in alle maatschappelijke en stedelijke beleidsdomeinen.

Ik neem jullie oproep en bekommernissen meer dan ter harte. Dat weet u. Zo zijn we ook in Gent. Vrank en vrij, betrokken, kritisch, met een hart voor onze stad en met de blik op de wereld en op de toekomst. Onze gezamenlijke toekomst. Onze beloftevolle toekomst.

Gent staat voor een belangrijk momentum. Ik reik de hand. Voor een welvarend Gent. Vol ambitie. The best is yet to come.

Mathias De Clercq
Lijsttrekker Open Vld Gent
Kandidaat-burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.