• Mathias De Clercq

    Eerste schepen en Vlaams Parlementslid

›› Home ›› Nieuws

“Aantal veiligheidscontroles op vrachtwagens en bussen langs snelwegen daalt verder”

26 09 2017

Het Vlaams gewest haalt al enkele jaren het verplichte aantal van 4200 technische controles per jaar op vrachtwagens en bussen langs de weg niet. De cijfers gaan verder in dalende lijn. Dat blijkt na een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq aan minister van Mobiliteit Ben Weyts, die in zijn antwoord wel laat weten dat het aantal inspectieteams wordt uitgebreid van 5 naar 8.

“Vlaanderen moet dringend een tandje bijsteken om aan het verplicht minimumaantal controles te geraken. Dit is problematisch vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid” - Mathias
 

Sinds de jongste staatshervorming zijn de controles op de technische voorschriften langs de weg een bevoegdheid geworden van de deelstaten. Die controles hebben betrekking op de toestand van de remmen, banden, lichten en andere technische vereisten. Door een Europese Richtlijn is België verplicht om jaarlijks 9200 dergelijke controles langs de weg uit te voeren. Volgens een interne verdeelsleutel dient Vlaanderen daarvan 46 procent uit te voeren, goed voor 4200 controles op jaarbasis. De jongste jaren wordt dat aantal allesbehalve gehaald bleek reeds uit voorgaande vragen van De Clercq. In 2015 ging het om 2251 controles, in 2016 om 1925. Tot 2014 waren de controles een federale bevoegdheid en werd het verplichte aantal vrijwel steeds gehaald.

Verdere terugval

In zijn parlementaire vraag polste Mathias De Clercq naar de evolutie van het aantal controles in de eerste jaarhelft van 2017. Volgens minister Weyts werden er slechts 836 controles uitgevoerd en dat op 48 verschillende controlemomenten. De Clercq: “Dat aantal duidt op een verdere terugval van het aantal controles. Dit betekent dat slechts ongeveer 20 procent van het aantal opgelegde controles is uitgevoerd tijdens de eerste helft van het jaar. Om dit goed te maken moeten er immers nog om en bij de 3400 controles plaatsvinden in de tweede jaarhelft, wat vrijwel onmogelijk oogt. Op dit ritme zakt het aantal nog verder terug dan de voorgaande jaren. Vlaanderen moet dringend een tandje bijsteken.”

Verkeersveiligheid

“De controles zijn nochtans absoluut nuttig vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid”, stelt De Clercq. “Uit mijn vorige vraag bleek nog dat van de 1925 vorig jaar gecontroleerde voertuigen er 543 met een gebrek rondreden waarvan 438 met een gevaarlijk of groot gebrek. Het behoeft weinig betoog dat bijvoorbeeld slecht werkende vrachtwagenremmen problematisch zijn voor de verkeersveiligheid. Vlaanderen is daarenboven een erg drukke logistieke regio met heel veel internationaal verkeer. De voertuigen op onze wegen moeten dus in orde zijn. Dat het aantal controles nog verder blijft dalen is dan ook problematisch. Drie jaar na de overdracht is het tijd dat deze bevoegdheid ten volle wordt uitgeoefend.”

Aanwervingen

Minister Weyts stelt in zijn antwoord echter dat de eerder aangekondigde extra aanwervingen momenteel lopende zijn. De Vlaamse wegeninspectie zal daardoor groeien van 5 naar 8 teams. Die teams bestaan telkens uit twee personen. De aanwervingen komen er om de nieuwe bevoegdheden in het kader van de laatste staatshervorming te kunnen uitvoeren. Daarnaast stelt hij blijvend te willen inzetten op de uitbouw van een netwerk binnen de politiediensten teneinde gezamenlijke controles te kunnen uitvoeren. “Hopelijk volstaan de initiatieven van de minister om het aantal controles terug omhoog te krijgen. Onze fractie steunt hem alvast in het zoeken naar een oplossing”, besluit De Clercq.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.