• Mathias De Clercq

    Eerste schepen en Vlaams Parlementslid

›› Home ›› Nieuws

Fusiegesprekken tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports succesvol afgerond: aandeelhouders aan zet

9 juni 2017

Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent kondigden op 7 november 2016 een fusieverkenning aan. Die aankondiging werd positief ontvangen door politiek, bedrijven en havenexperts. Na een traject van ruim een half jaar zijn de uitkomsten van de verkenning overhandigd aan de aandeelhouders van beide havenbedrijven. 

Een belangrijke vaststelling is dat een fusie op gelijkwaardige basis (50%-50%) mogelijk is en dat voor alle vraagstukken oplossingen voorhanden zijn. Hiermee is de fusieverkenningsfase afgesloten. Het is nu aan de aandeelhouders en de personeelsvertegenwoordigingen van beide havenbedrijven om zich over de uitkomsten te buigen. 

Samengevat:

  • De fusie van beide havens is mogelijk op gelijkwaardige basis
  • De fusiehaven krijgt de vorm van een Europese vennootschap als holding voor de twee huidige havenbedrijven
  • De uitkomsten van de fusieverkenning zijn nu voor verder onderzoek voorgelegd aan de aandeelhouders en de personeelsvertegenwoordigingen
  • Het is de verwachting om het fusieproces voor het einde van dit jaar te kunnen finaliseren

'Het is altijd al de droom geweest van Gent om de Gentse en Zeeuwse havens verder te laten samenwerken. In tijden waar sommigen zich terugplooien op zichzelf, zetten wij met een open blik verder in op grensoverschrijdende samenwerking' - Mathias De Clercq

Fusie mogelijk op gelijkwaardige basis

Eerder uitgevoerd onderzoek van McKinsey toonde aanzienlijke sociaal-economische voordelen van een fusie voor het hele havengebied van beide havenbedrijven dat zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen. De nu in de verkenningsfase uitgevoerde financiële waardering toont dat een fusie op basis van gelijkwaardigheid (50%/50%) mogelijk is. Dit was steeds een belangrijk uitgangspunt voor beide havens. Onderzoeken op strategisch, governance, juridisch en fiscaal vlak tonen bovendien aan dat een fusie technisch haalbaar is.

Europese Vennootschap en eenheid van bestuur
De fusiepartners stellen voor dat de grensoverschrijdende fusiehaven de vorm krijgt van een Europese vennootschap als holding voor de twee huidige havenbedrijven.

Voor deze drie samen komt er een eenheid van bestuur en management. Een nieuw op te richten toezichthoudend orgaan van beperkte omvang en met Nederlandse (4) en Vlaamse (4) vertegenwoordigers, zal de huidige raad van commissarissen van Zeeland Seaports en de raad van bestuur van het Havenbedrijf Gent moeten gaan vervangen.

De aan de aandeelhouders voorgelegde structuur kent een tweekoppige leiding waarbij de twee huidige CEO’s samen de leiding zullen voeren over het nieuwe bedrijf.

Start besluitvormingsproces aandeelhouders
De uitkomsten van de fusieverkenning zijn nu voor verder onderzoek voorgelegd aan de aandeelhouders en de personeelsvertegenwoordigingen. De aandeelhouders van Havenbedrijf Gent zijn de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De aandeelhouders van Zeeland Seaports zijn de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele en de provincie Zeeland.

Het is de verwachting om het fusieproces voor het einde van dit jaar te kunnen finaliseren.

Verdere details zullen pas in een latere fase door Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports bekend worden gemaakt.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.